Bronne

Bepeins of Bespreek: Vrae vanuit die weeklikse parashah (Torah-skriflesing) asook klanklêers van die kommentaar om aanlyn te luister of af te laai

Elim Ministries – Die bediening van John Wahl

‘n Aparte bladsy waar slegs klanklêers in volgorde beskikbaar is:

Skakels vir artikels en medialeringe: verskeie goedgekeurde leraars

Die Feeste van God, ‘n reeks om veral nuwelinge te leer van, maar ook gesoute navolgers te herinner aan die waarde van gehoorsaamheid en die geestelike lesse van elke fees, selfs buite-Skriftuurlike feeste

Skriftestudie oor die Shabbat – ‘n artikel met waardevolle inligting rondom die eerbiediging van Shabbat

Beskrywende Afrikaanse video oor die Shabbat, ongeveer 12 minute

Hierdie kort video verduidelik die betekenis van shachah: “The Mystery Hidden in Shachah”.

Goeie Bedoelings – Is dit goed genoeg?

Modern Paganism – outydse heidense gebruike soos beoefen word deur die moderne mens

Paganism Is the Oldest, Newest Religion – een van die vinnigste-groeiende gelowe

Semiramis en Tammuz – ma en seun getroud!

Die eier as “Jesus” se graf – volgens sekere Christendenominasies

The Ancient Origins of Easter – uiters leersaam

Watter dag is Yeshua gekruisig? – volgens Skrif

Eenvoudige wyse om Pesach te vier – sonder tierlantyntjies

As gevolg van die lewe wat in die bloed is, het God dus opdrag gegee dat geen mens bloed mag eet (of by implikasie drink) nie: hier is weereens die teksverse waarin die verbod voorkom: Vayiqra 3:17; Vayiqra 7: 26-27; Vayiqra 17:10-12. Hierdie opdrag het יהוה-God reeds aan Noach gegee deur vir hom te sê: “Net die vleis met die lewe, dit is, sy bloed, mag julle nie eet nie” (B’reisheet 9:4).

Leermeester – Wie is jou rabbi?

Studie oor besnydenis – Is dit werklik fisies nodig?

Healing begins with sanctification of the heart – ‘n Moet-lees boek deur dr. Michelle Strydom, en dit is gratis!

God van die Verbond – ‘n Goeie bron vir navorsing

Generasietrauma – Rebecca Frank

Elisabeth Elliot – ‘n Vrou na Vader se hart

Sabbathkeeping – eerste van vier lesse van John W Ritenbaugh

%d bloggers like this: