13:Sh’mot

Bepeins of Bespreek 1

  1. Hoe tugtig יהוה ons? Is dit ondermeer deur ons persoonlike omstandighede negatief te verander? Kan Vader ons wil verander of is ons wil soewerein? Ons moet ophou om die teëstander (hasatan) vir alle teëspoed en beproewinge te beskuldig! Ons moet onderskei wanneer dit die wil van Vader-God is en wanneer dit ‘n aanval is van die teëstander, en wanneer tugtiging plaasvind weens verkeerde besluite wat ons geneem het. Teëspoed en beproewing vereis eerstens selfondersoek! Vroeër het ons ‘n klompie wyshede uit die pen van Charles Spurgeon gehoor; laat ons ook hierdie wysheid van hom ter harte neem: When your will is God’s will, you will have your will.
  2. Ons omstandighede kan in ‘n oogwink verander deur siekte, dood, ‘n ongeluk, ens. Volgens wêreldgebeure leef ons ook in tye waar omstandighede waaroor ons geen beheer het nie, oornag kan verander. Is ons gereed hiervoor? Is ons anker die materiële en gemaksugtigheid of is ons anker, ongeag ons omstandighede, die onverdiende guns in Yeshua ons Meester en ons verhouding met Vader en Sy Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is?
  3. Voorspoed kan ook ‘n binding word en geestelike agteruitgang tot gevolg hê! First Fruits of Zion (2016) lewer die volgende kommentaar op hierdie spesifieke Torahskriflesing:

A person becomes accustomed to privileges and luxuries and begins to think of those things as necessities. Things that, at one time, he could not afford, and therefore did not worry about, become indispensable needs as he prospers. His own wealth and success become “golden handcuffs” from which he cannot escape. While we are in the service of materialism, our spiritual health inevitably suffers. Yeshua warned us, saying, “No one can serve two masters; for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other.You cannot serve God and wealth” (Mattityahu 6:24). Success, prosperity, and a comfortable life can become a spiritual prison of materialism from which it is difficult to escape. Please consider this: Are you wearing the golden handcuffs?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Soos vroeër bespreek is ‘n herder se taak om die kudde – die gemeente – te versorg, te leer en te beskerm teen misleiding. Hedendaagse geestelike leiers word ook as herders van die gemeente beskou.Die vraag is egter of hierdie herders aan al die vereistes van ‘n goeie herder voldoen. Is sommige nie miskien die huurlinge waarvan gepraat word nie in Yochanan 10:12-13? Lees die profesie in Esegiël hoofstuk 34 aangaande die herders. Is hierdie profesie op sommige bekende hedendaagse herders van toepassing? Indien wel, in watter verband? Voorbeeld: Yechezk’el 34:2-4 – Is daar nie hedendaagse herders wat hulself verryk deur die evangelie nie? Maar wat van 1 Korinthiërs 9:14 en ook verwysend na Mattityahu 10:10 en Luka 10:7? Mag ons handeldryf met die Woord van God (2 Korinthiërs 2:17). Die volgende kommentaar uit Albert Barnes se “Notes on the Bible” gee vir ons goeie insig op hierdie Skrifgedeelte:

It is not that they should grow rich, or lay up treasures, or speculate in it, or become merchants, farmers, teachers, or bookmakers for a living; but it is that they should have such a maintenance as to constitute a livelihood. They should be made comfortable; not rich. They should receive so much as to keep their minds from being harassed with cares, and their families from want not so much as to lead them to forget their dependence on God, or on the people. Probably the true rule is, that they should be able to live as the mass of the people among whom they labour and live; that they should be able to receive and entertain the poor, and be willing to do it; and so that the rich also may not despise them, or turn away from their dwelling.

Bepeins of Bespreek 3

  1. Hoe is diebeeldspraak wat in Sh’mot gebruik word op jou lewe van toepassing? Byvoorbeeld: Het יהוה deur Sy onverdiende guns in Yeshua jou van jou ‘Mitzrayim’ en van jou ‘Farao’s’ bevry? Loop jy in oorwinning in die wildernis van die lewe? Het jy deur die Rooisee getrek? Is jy dag en nag ‘toegemaak’ onder die wolkkolom? Volg jy God se Torah soos dit in Yeshua vervolmaak is nougeset?
  2. Ons moet nie net leer uit die foute van Yisra’el tydens hulle wildernistog nie, maar ons moet ook leer uit die foute van ons voorvaders van Yisra’el van ouds. Lees 1 Korinthiërs 10:1-13, veral vers 11 wat ons herinner dat “al hierdie dinge het gebeur as voorbeeld vir ons en is opgeskryf as ’n waarskuwing aan ons, want die einde van die wêreld het by ons aangekom”.

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: