15:Bo

Bepeins of Bespreek 1

  1. Wanneer teëspoed en hartseer, naamlik enige beproewing, oor die pad van gelowiges kom, is daar diegene wat glo dat alles die wil is van יהוה en ander wat weer glo alles is die werk van haSatan. Die vraag is egter: Moet ons nie eerstens selfondersoek doen wanneer beproewinge oor ons pad kom nie? Is beproewinge nie meestal weens verkeerde besluite wat ons geneem het nie, veral weens weiering om die Torah te volg, soos dit in Yeshua vervolmaak is? Is dit God wat dit weens ons hardheid van hart toelaat sodat ons ook ons hartsgesindheid (wil) kan verander? Ons moet voortdurend selfondersoek doen om seker te maak dat ons die voorbeeld van Yeshua volg, naamlik om ons self te verneder en bereidwillig te wees om gehoorsaam tot die dood toe te wees. Lees gerus Filippense 2:7-8 om ‘n idee te kry van hoe ons behoort te leef.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Rabbynse Judaïsme, naamlik die huis van Y’hudah, ontvang nie die huis van Efrayim wat die goeie boodskap van Yeshua as Verlossing van sonde verkondig nie. Volgens Yeshua en Sha’ul se eie woorde is hulle die teëstanders van יהוה-God. Hulle is soos Farao met ‘n hardheid van hart! En tog is die meerderheid in die Messiaanse Beweging nie bereid om die goeie boodskap van Yeshua aan die volgelinge van Rabbynse Judaïsme te verkondig nie, want talle van hulle glo dat Torahgehoorsame Ortodokse Jode wel gered is of sal word. Is dit waar in die lig van die Skrifte van die nuwe verbond?

Bepeins of Bespreek 3

  1. Ons almal ken die frustrasie van mense wat nie geestelike waarhede wil hoor nie, ten spyte van ons pogings. Dikwels verstaan ons nie waarom hulle nie ontvanklik is vir die waarheid nie! Dit is egter belangrik om te onthou dat die hardheid van hart, en derhalwe geestelike blindheid, die wilsbesluit is van die persoon self. Soos reeds bespreek, was Farao se hardheid van sy hart sy eie wilsbesluit wat God respekteer het. As God nie die wil van ‘n mens kan verander nie, dan sal ons beslis dit ook nie reg kry nie! Ons taak is slegs om die saad van die waarheid te bly saai in vertroue dat dit op vrugbare grond sal val en sal ontkiem om uiteindelik vrug van waarheid te dra. Onthou: Ons kan tel hoeveel sade daar in een appel is, maar ons kan nie tel hoeveel appels daar van een saad sal wees nie. Jy saai in vertroue dat daardie een saadjie ‘n boom sal word wat vele vrug sal dra! Lees gerus weer die vergelykende verhaal van die saaier in Mattityahu 13:1-23 en let veral op verse 19-23.
  2. Farao se oënskynlike berou het telkens weer verander in hardheid van hart. Het Farao net wêreldse berou getoon en nie Goddelike berou nie? Wat is die verskil? Het Farao slegs berou gehad oor die gevolge van die sonde van sy hardheid van hart? Wat is ware berou en wat vereis dit van die een wat berou het?

Bepeins of Bespreek 4

  1. Die volgende is baie belangrik! Elkeen wat wedergebore is moet vra: “Waarmee moet wedergeboorte gepaardgaan?” Die antwoord is: Bekering, naamlik die wegdraai van sondes af en sonde is die oortreding van Torah (1 Yochanan 3:4)!! Wedergeboorte sonder bekering is ‘n misgeboorte!! Ekskuus? Jy sê dis ‘n drastiese stelling??!! Gaan kyk tog wat leer die Skrifte ons van wedergebore en bekering wat hand-aan-hand gaan! Yeshua het gesê: “Draai weg van julle sondes af na God toe, want die Koninkryk van die hemele is naby!” So ook het Kefa op Shavu’ot aan almal gesê: “Draai weg van julle sondes na God toe en laat elkeen van julle gedoop word… tot bevryding van sondes.” Lees dit self in Handelinge 2:37-38.
  • Ons sien verder wedergeboorte is eerstens die vernuwing deur die Afgesonderde Gees, naamlik die mens se gees wat weer gebore word deur vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een. Kyk gerus wat is geskryf in Titos 3:5 en Yochanan 3:3. Tweedens behels dit bekering, naamlik die aflegging van die ou mens (die sondige aard) en die bekleding met die nuwe mens deur gehoorsaamheid aan al Vader se onderrig en instruksies soos in Yeshua vervul is. Die bewyse hiervan vind ons in Yochanan 14 verse 21, 23 en 24 asook Hebreërs 8:10. Vertroue en bekering is dus onlosmaakbaar met mekaar verbind en beide is nodig vir ware wedergeboorte en redding. Vertroue tot redding (wedergeboorte) moet dus met bekering tot gehoorsaamheid aan Torah gepaard gaan. Is dit wat die Christendom leer??

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: