16:B’shalach

Bepeins of Bespreek 1

  1. Die doel van Torahgehoorsaamheid moet nie wees om יהוהse seëninge te ontvang nie, want dit openbaar ‘n selfsugtige houding! Gehoorsaamheid aan Torah moet eerstens gemotiveer word deur liefde vir God en uit dankbaarheid vir Sy onverdiende guns in Yeshua! Die moontlike seëninge wat volg is ‘n ‘bonus’ van God se onverdiende guns wat ontvang word. Vader-God se seëninge is steeds nie op grond van verdienste nie, maar slegs op grond van Sy liefevolle omgee, want geen mens kan die Torah in alle opsigte elke dag onderhou nie soos dit in Yeshua vervolmaak is! Wat motiveer jou om Torah-gehoorsaam te wees? Liefde of selfsug? Onthou hierdie woorde van Elizabeth George:

When you delight yourself in the Lord, His Word and His ways become the focus and foundation of your life.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Lees weer Romeine 10:6-8, maar ook verse 9 en 10. In vers 9 sê dit: “as jy met jou mond ons Meester, Yeshua, verklaar” en vers 10 sê: ​“want die verstand, wil en emosie wat in Hom vertrou, is onskuldig verklaar en die mond wat Hom bely, lewe”. Dit is uiters belangrik om te verstaan dat beide “verklaar” en “bely” is nie net ‘n intellektuele besluit wat jy maak nie!! Nee, beide vereis ‘n ooreenkomstige handeling, naamlik dade, wat bevestig wat jy verklaar en wat jy bely! Gehoorsaamheid aan Torah is die dade wat bevestig wat jy verklaar en bely! Wedergeboorte is dus nie net ‘n intellektuele besluit soos die algemene siening van die Christendom is nie.
  2. In die volgende kort lering: “Lessons from Losing” word gehoorsaamheid aan God se Torah bespreek: https://www.youtube.com/watch?v=CJ2MXuVj1No

Bepeins of Bespreek 3

  1. ‘Man’ beteken “wat is dit?” Vandag wanneer die meeste Christengelowiges vertel word van God se Torah, dan vra hulle ook: “Wat is dit?” en besef nie dat dit die Brood van Lewe is wat Vader-God uit die hemel gestuur het om hulle geestelik te voed nie! Wat is die lot van hierdie gelowiges? Verwys Hoshea 4:6 en Yesha’yahu 5:13 – ‘n volk wat ten gronde gaan weens gebrek aan kennis, mense wat geestelik hongerly!
  2. Vandag sê Rabbynse Judaïsme steeds dieselfde oor die ‘man’, Yeshua die Brood van Lewe, wat God uit die hemel gestuur het. Hulle weier om te eet van hierdie Hemelse Brood, want hulle beskou dit as “nuttelose kos en hulle liggame walg daarvan” (kyk gerus wat die volk gesê het in B’midbar 21:5). Hulle is gebyt deur giftige slange (B’midbar 21:6-9) en sal slegs geestelike genesing ontvang wanneer hulle in vertroue hulle oë vestig op die folterpaal waar Yeshua die prys vir hulle sondes betaal het, soos ons sien in Yochanan 3:14. Elkeen wat weier om dit te doen, is geestelik reeds dood en sal deur יהוה veroordeel word.

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: