18:Mishpatim

Bepeins of Bespreek 1

  1. יהוה het die standaard van onpartydige opregtheid bepaal en dit is nie onderhandelbaar nie!! Openbaring 14:12 en verskeie ander Skrifgedeeltes leer ons: Vertroue en Torahgehoorsaamheid is יהוה se onpartydige opregtheid en vereis van ons om daagliks daarvolgens te lewe. Die probleem ontstaan wanneer ons met יהוה oor Sy onpartydige opregtheid wil onderhandel, want dan verhef ons ons eie gesag bokant dit wat יהוה se onpartydige opregtheid is. Dan is dit baie maklik om volgens ons eie reëls en standaarde te leef en steeds te glo ons is die onpartydige opregtheid van God in Yeshua!! Eie onpartydige opregtheid is hoogmoed, want dit is om jouself bo יהוה se onpartydige opregtheid te verhef! Vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een, sonder die werke (of dade) van onpartydige opregtheid is nuttelose geloof. Kyk gerus hoe beskryf Ya’aqov dit in hoofstuk 2:14-26.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Sien jy die ooreenkoms met Yisra’el van ouds en met ons eie ondervinding? Ons was ook vir generasies blootgestel aan afgodery wat die kerk besoedel het en ons was ook eers slawe van sonde gewees! Daarom moes ons ook eers uit ‘Mitzrayim’ kom (2 Korinthiërs 6:17 en Openbaring 18:4) alvorens ‘Mitzrayim’ uit ons kon kom! Die Mitzrayim-uit-ons-kom-proses is die vernuwing van die gemoed waarna Sha’ul verwys (Romeine 12:2 en Titos 3:5) – ‘n vernuwing ná wedergeboorte. Yisra’el se vernuwing van hul gemoed het geskied by wyse van die onderrig en instruksies soos in Torah vervat is. Is dit dan nie dieselfde in ons geval nie? Is dit nie juis gehoorsaamheid aan God se Torah soos wat dit in Yeshua vervolmaak is wat ons geestelik en fisies vrymaak van dit wat van ons ‘slawe’ gemaak het nie?
  1. Het jy jou medemens net so lief as wat jy God het, soos vir ons beskryf word in Mattityahu 22:38-39? Meet jouself in die lig van Yeshua se woorde in Mattityahu 5:43-45, asook in die lig van 1 Yochanan 2:9-11 en 1 Yochanan 4:7-20, maar veral vers 20.
  1. Is rassisme geregverdig volgens יהוה se standaard van onpartydige opregtheid en regverdige oordeel? Het jy geweet dat rassisme sy oorsprong het in die evolusieteorie van Charles Darwin na aanleiding van sy boek “The Origin of Species”? In die artikel “Did Darwin Promote Racism” skryf Ken Ham die volgende:

Darwin demonstrated how he believed evolution shaped man in his subsequent book The Descent of Man. In it, he theorized that man, having evolved from apes, had continued evolving as various races, with some races more developed than others. Darwin classified his own white race as more advanced than those “lower organisms” such as pygmies, and he called different people groups “savage,” “low,” and “degraded.”

Stephen Jay Gold, ‘n vooraanstaande evolusionis, bevestig hierdie feit toe hy die volgende gesê het:

Biological arguments for racism may have been common before 1859, but they increased by orders of magnitude following the acceptance of evolutionary theory (Ontogeny and Phylogeny, 1977).

Rassisme is ‘n omstrede onderwerp, maar die gruwel daarvan kan nie ontken word nie. Die volgende artikels word aanbeveel:

  1. Wat is God se definisie van liefde? Die wêreldse definisie van liefde is ‘n sterk emosie van beminlikheid teenoor iemand, of vir iets, wat gedryf word deur ‘n sterk aangetrokkendheid en wat baie belangrik is vir die individu. God-tipe liefde het egter min met emosie te doen!! Liefde is ‘n opdrag en ‘n wilsbesluit, soos ons vroeër genoem het; die emosie sal volg! Die volgende twee kort videos word aanbeveel, met hul skakels beskikbaar op ons webwerf:

Die volgende video: “Races and Human Population” verduidelik dat almal uit een bloed geskape is en dus een “ras”: https://www.youtube.com/watch?v=xAEBOl3ZE0Y.

Die artikel “Met wie het Adam se seuns getrou” word ook aanbeveel en is beskikbaar by: http://nuwelied.info/wp-content/uploads/2019/07/Met-wie-het-Adam-se-Seuns-Getrou.pdf.

<span>%d</span> bloggers like this: