19:T’rumah

Bepeins of Bespreek 1

  1. Kan daar ‘n monetêre waarde geheg word aan die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה-God? Kan geld of waardevolle “geskenke” dit koop? Die antwoord op hierdie vrae is ‘n besliste ‘nee’! Die bydrae (t’rumah) vir die bou van die tabernakel was ‘n hartsaak, naamlik om volgens hartsbegeerte aan יהוה te gee. Net so moet ons elkeen se bydrae (t’rumah) tot die vestiging en uitbreiding van God se Koninkryk ‘n hartsaak wees! Wat is jou en my bydrae en met watter gesindheid gee ons dit? Wat is die loon wat ons vir ons bydrae verwag? Is dit met die verwagting van materiële of geestelike seën? Het ons iets meer nodig as net God se Gemanifesteerde Teenwoordigheid in ons midde?
  1. Gerrie Coetzee se leringe oor die tabernakel, “Yeshua en die tabernakel”, is beslis die moeite werd ten einde die doel en die betekenis van die tabernakel te verstaan en hoe dit op ons as deel van die nuwe verbond van toepassing is. Hierdie lering is op video beskikbaar by die volgende skakel: https://www.youtube.com/watch?list=PLXJ9Z05iyT-QXH28IqEKC–eAi37firAv&v=xLf4nr_8iFo&feature=emb_logo

Bepeins of Bespreek 2

  1. Op die kliptafels in die hemelse verbondsark is die tien woorde soos God dit aan Yisra’el gegee het. Sou God, wat volgens Mal’akhi 3:6, B’midbar 23:19, Hebreërs 13:8 en vele ander tekste, nooit verander nie, met die nuwe verbond die vierde gebod van Shabbat uitgevee het en dit vervang het met Sondagaanbidding? Dit is in werklikheid wat die Christendom glo!

Bepeins of Bespreek 3

  1. Die Levitiese priesterorde was verantwoordelik vir die versorging van die tabernakel en al die dienswerk wat daarin verrig word. Hulle was gesamentlik verantwoordelik om te verseker dat hierdie Afgesonderde Plek te alle tye afgesonderd vir God sal wees, naamlik aan God se standaard voldoen sodat Hy in hulle midde kon woon. Elke priester was dus deeglik onderrig in wat dit behels! Elkeen van ons, as ‘n gelowige in Yeshua as dié Gesalfde Een, moet dus die verantwoordelikheid aanvaar om sy of haar liggaam as tempel volgens God se standaard te versorg en seker maak dat die dienswerk deur wil, denke en emosie te alle tye getuig van God se Gemanifesteerde Teenwoordigheid! Hoe doen ons dit? Miskien is die antwoord ondermeer in wat Sha’ul ons leer in Romeine 6:13 en 12:1-2.

Bepeins of Bespreek 4

  1. Het jy ook soos Dawid die hartsverlange om die verbondsark, tesame met יהוה se Gemanifesteerde Teenwoordigheid, terug te bring in jou lewe, in jou huis asook by die onderlinge byeenkomste van יהוה se kinders? Hoe kan ons dit doen? Bepeins of bespreek die volgende:
  • As koninklike priesterdom volgens die orde van Malki-Tzedek moet ons ook onsself soos die Leviete van ouds afsonder (Divrei HaYamim Alef, 1 Kronieke, 15:12). Ons moet ook soos Yesha’yahu deur ‘n vuurkool van die brandofferaltaar gereinig of ontsondig word, naamlik die folterpaal waaraan Yeshua gehang het. Ons moet ook afgesonder word deur ons gehoorsaamheid aan יהוה se Torah soos dit in Yeshua, dié Gesalfde van God, vervolmaak is.
  • As koninklike priesterdom moet ons die verbondsark op ons skouers dra sodat die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה sigbaar sal wees waar ons ook mag beweeg!
  1. Kan dit gebeur dat gelowiges glo dat hulle die Gemanifesteerde Teenwoordigheid van יהוה ervaar weens ‘vreemde’ tekens en wonders, soos lag in die gees, val in die gees, diere geluide, ensovoort, maar dat dit in werklikheid eintlik ‘n ‘I-Khavod-saak’ is van die manifestasie van demoniese geeste? Is hierdie vreemde manifestasies in ooreenstemming met wat die Skrifte ons leer van God se Gemanifesteerde Teenwoordigheid en van Sy Karakter en Outoriteit? Besef dit asseblief baie goed: Die Christendom het יהוה se Torah uit die verbondsark van hulle hart verwyder!
  2. Baie byeenkomste van gelowiges het `n “seën-my-byeenkoms” geword in plaas daarvan dat dit eintlik `n “seën-God-byeenkoms” behoort te wees. Die Psalmdigter skryf in Psalm 103:2: “Loof en eer יהוה, o my lewe”. Daar staan nie “Loof en eer my lewe, o יהוה” nie! Die fokus moet weg wees van die eie ek en teruggeplaas word op יהוה-God. Die begeerte in ons harte moet een wees van `n ware ontmoeting met die lewende God op `n wyse dat Hy Sy Karakter en Outoriteit aan ons sal openbaar en ons ‘n ware Gemanifesteerde-Teenwoordigheid-ervaring sal ondervind!

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: