20:Tetzaveh

Bepeins of Bespreek 1

  1. Slegs diegene wat in onpartydige opregtheid lewe, kan deel wees van hierdie tempel! Verstaan jy wat is יהוה se onpartydige opregtheid? Kan jy op navraag dit verduidelik uit die Skrif? Die doel en betekenis van God se onpartydige opregtheid word bespreek in die volgende artikel: GB1.20GeregtigheidHersien

Bepeins of Bespreek 2

  1. Selfs die geestelike leiers van Yisra’el, insluitend die korrupte hoofpriester, het nie Yeshua herken as die Lam van God nie, wat die beloofde eenmalige offer vir al die sondes sou wees, soos Yochanan 1:29 vir ons verduidelik. Dit is alles ten spyte daarvan dat Yeshua by herhaling die mense aangemoedig het om die Skrifte te bestudeer; Hy wou hê hulle moet die ooreenkomste sien tussen dit wat geskrywe is en wat Hy besig was om te doen. Verwys Yochanan 5:39 en 46. Hierdie mag dalk vir jou ‘n skok wees, maar is jy seker dat jy Yeshua met die wederkoms sal herken of gaan jy ook deur tradisie en geestelike hoogmoed verblind wees?
  2. Indien die geestelike leiers van Yisra’el hulle sou beperk het tot `n studie van die Skrifte, sonder die invloed van mensgemaakte tradisies en wette en sonder geestelike hoogmoed, sou hulle Yeshua onmiddelik as dié Gesalfde Een herken het. Tradisie en hoogmoed het hulle egter verblind tot so `n mate dat hulle nie die waarheid kon sien nie. Hierdie dien as waarskuwing vir elkeen – veral vir diegene wat die Christendom en Rabbynse Judaïsme aanhang as leermeester. `n Gesindheid van totale nederigheid en ‘n leerbare gees is ‘n vereiste, terwyl mensgemaakte sienswyses, noem dit “leerstellings” en reëls waarvan meeste onSkriftuurlik is, met groot omsigtigheid hanteer moet word. Die Afgesonderde Gees moet te alle tye die leer- en tugmeester wees wat altyd die fokus op Yeshua plaas as God se Verlossing. En onthou: Die grootste gevaar is nie dit wat ons nie weet nie, maar dit wat ons dink ons weet! Vra jouself ook die volgende: Glo ek omdat dit die waarheid is, of is dit die waarheid omdat ek dit glo?

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: