Parashah 21: Ki tisa

Bepeins of Bespreek 1

  1. In Yesha’yahu 45:1 word koning Koresh van Persië יהוה se gesalfde genoem en tog was hy ‘n heidense koning! Beteken dit dat יהוה ook ongelowiges (heidene) kan salf en in Sy Raadsplan kan gebruik?
  2. Mense kom dikwels vir gebed vir genesing sonder om bereid te wees om afstand te doen van hulle verkeerde eetgewoontes en ongesonde lewenstyl. Sal יהוה so ‘n persoon genees? Het die mens ‘n bydrae om te maak tot sy genesing en algemene gesondheid?
  3. Lees weer 2Korinthiërs 2:14-16, en veral vers 16 wat lees: “vir die laaste die stank van dood tot die dood en vir die eerste ’n aangename reuk van die lewe tot die lewe”. Vir diegene wat verlore gaan, naamlik geestelik dood is, ruik ons soos die dood! Kan dit in verband gebring word met die wat ons vervolg omrede ons Torahgehoorsaam is? Hoekom is ons nie vir hulle ‘n lieflike reuk nie?
  4. Is “aroma terapie”, naamlik die helende en kalmerende, asook emosionele uitwerking wat sekere reuke (aromas) op die mens het, Skriftuurlik? Verwys ondermeer na Mizmor 45:7-8; Mishlei 7:17; Mishlei 27:9; Hooglied 1:3 en Hooglied 4:10. Wat van die brand van wierook? Hoekom word dit deesdae meesal met afgodery verbind, terwyl daar verskeie Skrifverwysings is dat in Yisra’el van ouds algemene praktyk was?
  5. Vir diegene wat belangstel om meer te weet oor die essensiële olies wat in die Skrifte genoem word, word die volgende vir ‘n begin aanbeveel:

Bepeins of Bespreek 2

  1. Kan ons deel wees van Yisra’el, met ander woorde die ingeplante wilde olyftak volgens Romeine hoofstuk 11, sonder om Shabbat te gedenk en dit af te sonder?
  2. Dit is vreemd dat diegene wat steeds die vierde gebod van die Shabbat eerbiedig, deur die Kerk gebrandmerk word as onder die wet en daarom van die genade verval het. Is dit nie vreemd dat diegene wat nege van die tien gebooie hou as vry van die wet beskou word, maar diegene wat al tien gebooie hou, is onder die wet en is dus hulle redding kwyt? Maak dit hoegenaamd enige sin om so te redeneer?
  3. Hoekom het die Shabbatgebod so ‘n verskilpunt geword? Hoekom is dit so dat die oorgrote meerderheid van die sowat 1,9 biljoen mense wat hulself as Christene beskou die gebod van die Shabbat minag? Is dit wat die Afgesonderde Skrifte ons leer, of is dit die leerstellings van mense? Het die Shabbatgebod verander – die enigste van die tien gebooie wat deur יהוה die Almagtige herskryf is? Hierdie is belangrike vrae, want ons weet dat enige iemand wat die tien gebooie moedswillig met minag bejeën, sal nie die Koninkryk van יהוה beërwe nie (Hebreërs 10:26-30).

Bepeins of Bespreek 3

  1. Laat ons in hierdie tye die goue gode uit ons lewens verwyder en laat ons nie die woorde van יהוה ons God en Vader vergeet nie toe Hy aan Mosheh gesê het: “Wie ook al teen My gesondig het, dié sal Ek uitvee uit My boek” (Sh’mot 32:33). Laat ons dan ook seker maak dat ons voortdurend dankbaar is vir ‘n nie-Levitiese Hoofpriester volgens die orde van Malki-Tzedek – Een wat sit op die regterkant van die troon van HaG’dulah (die Grootheid) in die hemel (Hebreërs 8:1) – Een wat medelye het met ons swakhede, volgens Hebreërs 4:15 en Een wat ewige lewe gee aan elkeen wat deur Hom naderkom na God toe, soos ons sien in Hebreërs 7:25. Verwys gerus na Hebreërs 7:23-28 in geheel.
<span>%d</span> bloggers like this: