Parashah 22: Vayaq’hel

Bepeins of Bespreek 1

  1. יהוה-God roep Sy volk bymekaar om weekliks die Shabbat te gedenk en af te sonder! Wie roep die Christendom bymekaar om die eerste dag van die week – die dag wat aan die songod gewy was – te gedenk en dan nog op ‘n wyse wat geen ooreenkoms toon met die voorskrifte van Shabbat nie? Maar dan ook sonder vrees dat diegene wat nie die Shabbat gedenk en afsonder nie, moet sterwe soos Sh’mot 31:15 en Sh’mot 35:2 verklaar! Eerstens verwys hierdie sterwe na die geestelike dood en dan na die ewige fisiese dood van God se oordeel!
  2. Hoekom het die Shabbatgebod so ‘n verskilpunt geword? Hoekom is dit dat die oorgrote meerderheid van die sowat 1,9 biljoen mense, wat hulself as Christene beskou, die gebod van die Shabbat minag? Is dit wat die Afgesonderde Skrifte ons leer, of is dit die leerstellings van mense? Het die Shabbatgebod verander – die enigste van die tien gebooie wat deur יהוה die Almagtige herskryf is? Hierdie is belangrike vrae, want ons weet dat enige iemand wat die tien gebooie moedswillig minag, nie die Koninkryk van God sal beërwe nie, volgens Hebreërs 10:25-26.
  3. Yeshua is Meester oor die Shabbat (Mattityahu 12:8) en Hy alleen het dus die reg om die Shabbatgebod te wysig. Aansluitend by punt 2 kan ons dan wel vra: Waar lees ons dat Yeshua die Shabbatsgebod verander het tot Sondag as “die dag van die Here”? Die geskiedenis is die bewys dat dit wel die pous van die Rooms Katolieke Kerk is wat die Shabbatgebod tot niet verklaar het en dit deur Son(dag)-aanbidding vervang het! Verwys Les 8: Geskiedenis en Shabbat. Kyk ook na hierdie twee kort videos (6 minute):
  1. Tog, ten spyte van wat die geskiedenis ons leer, en ongeag die waarskuwing oor die gevolge van die minagting van die vierde gebod, volhard die Christendom om die Shabbat te minag!! Hoe is dit moontlik? Is dit meer as net geestelike blindheid?
  2. Die vraag word dikwels gevra hoe om die Shabbat te begin. Die artikel by hierdie skakel Inleiding tot Shabbat bevat riglyne tot verwelkoming van die weeklikse Shabbat.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Yeshua se bydrae was om alles van Homself te gee ter wille van ons. Wat is ons bereid om terug te gee? Alles of net 10%? Yeshua was bereid om ‘n dienskneg te word (Filippense 2:7)! Openbaar ons dieselfde gesindheid?
  2. Beskou ons alles wat ons is en wat ons besit – hoe baie of hoe min – as die onverdiende guns van Vader en daarom as Sy eiendom?
  3. Dit is vir Vader belangrik dat ons ‘n bydrae moet maak om die wees en die weduwees te versorg – Ya’aqov 1:27. Dit behoort die prioriteit van die gemeente te wees met die gebruik van tiendes! Doen ons dit? Doen die kerk dit? Onthou: יהוה is ‘n Vader van die vaderloses en ‘n regter van die weduwees! (Kyk wat sê Mizmor 68:5). Wat het Yeshua ook vir die Fariseërs gesê aangaande wat die belangrikste is? Verwys Mattityahu 23:23!

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: