Parashah 23: P’qudei

Bepeins of Bespreek 1

  1. Ons word gekonfronteer met die vraag: Hoe kan יהוה die Almagtige, wie se Grootheid onberekenbaar is, kom woon in ‘n klein ruimte soos die Mees Afgesonderde van die tabernakel? Dit blyk vir ons ‘n onmoontlikheid te wees, maar tog is dit presies wat gebeur het! Hiermee saam word ons herinner aan die belofte van die nuwe verbond, naamlik dat ons die tempel is van יהוה-God, volgens 1 Korinthiërs 3:16. Dit behoort die besef tuis te bring dat ons elkeen verantwoordelik is om deur die Torah van die nuwe verbond, soos dit in Yeshua vervolmaak is, met die Afgesonderde Gees saam te werk om ons liggame as tempel in te rig sodat God deur Sy Gees in ons kan woon. יהוה, die Almagtige Skepper-God, is bereid, en verlang daarna, om in jou en my te woon!! Vul dit jou met eerbiedige ontsag en nederigheid? Hoe kan ons hoegenaamd onverskillig staan teenoor ons Vader se bereidwilligheid en verlange?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Het jy onlangs ‘n koste berekening en rekenskap gedoen, dit wil sê inventaris geneem, van jou gawes, jou verwagting, jou bereidwilligheid en jou roeping in hierdie eindes van die eeue wat gekom het, volgens 1 Korinthiërs 10:11? Lees ook 1 Kronieke 22:12-16 biddend en vra of dit profeties op jou van toepassing is? Luister na יהוה se belofte! Hy sal jou wysheid en insig gee om die wet (Sy Torah) te kan onderhou sodat jy geseënd, sterk en dapper kan wees. יהוה het jou aangestel om ander (jou vrou, kinders, vriende, gemeente) aangaande Torah te leer. God het jou alles gegee wat jy nodig het om Sy tempel te help bou. Wees nie bevrees en wees nie verskrik nie! (Onthou: Om יהוה se tempel te bou is om Sy gemeente te bou). Lees ook Efesiërs 2:19-22 en Efesiërs 4:11-16.
  2. Is jy geroep om ‘n hervormer te wees? Lees die volgende gedeelte biddend en vra jouself of jy hiermee kan identifiseer? Die skrywer hiervan is onbekend, dalk beter so, want dan kan jy maklik hiermee vereenselwig…

You are Called to be a Reformer

You are a generation called to be reformers. You are a reforming generation. You are here because יהוה marked you. You are here because you are a difference maker. There is something in your DNA that cannot accept status-quo or business as usual or things as they are.

You will never fit in the box or be marked as normal. Deep in your heart you know you are called to change things – to rock the boat.

You love God, but hate religion. When you taste Him, it only makes you hungry for more. You have God cravings. You crave His presence, but you loathe the average church service.

You refuse to let the world around you shape or define you. When you dream, it is about the impossible. When you see pain, you know you are called to heal it. When you see adversary, you do not fear it because you measure it against יהוה. You are dangerous to evil, because your life is not your own.

To live is Yeshua, to die is gain.

You wonder why you are so strange, so different. When others want to party, you want to pray. When they laugh you weep. When they dance you mourn. You will never fit into the typical societal niche, because you are a reformer.

You won’t live for fame and would never lower your goal to be rich or famous. You want to be like Abraham, Moses, Joshua, David and Esther.

Bullets do not scare you, but mediocrity scares you. Indifference scares you. Losing your life does not scare you, but wasting your life does.

You already died, so you are free!

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: