Parashah 24: Vayiqra

Bepeins of Bespreek 1

  1. Met die lees van hierdie week se Torahskriflesing beleef ons in hierdie land reeds vir ‘n jaar fisiese inperkinge en afsondering weens die COVID-19 pandemie. Uit vrees om met die virus besmet te raak, word verskillende maatreëls in plek gestel en nagevolg. Maar die vraag is: Hoekom het die mensdom, insluitend die Christendom, יהוה-God se opdrag volgens Torah van geestelik en fisiese inperkings, naamlik afgesonderdheid (heiligmaking), verontagsaam? Hoekom het so weinig voorsorg getref om nie geestelik besmet te raak nie? Dit is ‘n besmetting wat die ewige dood tot gevolg het! Leef ons aan die begin van die vloeke wat in D’varim 28:15-67 gelys word, omdat die wêreld D’varim 28:1-14 verontagsaam het?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Omrede daar nie meer ‘n tempel is nie, en daar dus nie meer geoffer kan word nie, glo Rabbynse Judaïsme dat die bestudering van Torah en die daaglikse gebede die offerandes vervang het. In die Talmud is dit geskryf dat one who occupies himself in study of the laws of the offerings is considered as if he brought them. Hierdie siening word bevestig deur Rabbi Ari Enkin (Rabbynse Direkteur, United With Israel): Study the laws of the sacrifices, and it is as if you had actually offered them! It’s like double points! Is hierdie siening versoenbaar met Torah of is dit die leerstelling van mense? Kan daar vergifnis van sonde wees sonder die bloed van die onskuldige wat in die plek van die skuldige gesterf het? Verwys Hebreërs 9:22 en Hebreërs 10:1-12.
  2. Ons moet besef dat wanneer die derde tempel gebou gaan word, gaan daar offerandes gebring word deur ‘n priesterorde wat Yeshua as die eenmalige offer verwerp! Kan jy jou hiermee vereenselwig?
  3. As gelowiges in Yeshua as die gekruisigde en opgestane Gesalfde Een, en as gelowiges wat Torahgehoorsaam lewe, staan ons in die middel tussen die Christendom wat Torah verwerp en Rabbynse Judaïsme wat Yeshua verwerp! Dink aan die gevolge hiervan soos eindtyd gebeure ontvou!
  4. Hoeveel seëninge is ons dalk kwyt weens vreemde offerandes wat gebring word in ongehoorsaamheid aan Torah? Het jy jouself hierdie vraag al gevra?

Terug na moederblad

<span>%d</span> bloggers like this: