Parashah 26: Sh’mini

Bespreek of Bepeins 1

  1. Nadav en Avihu is een voorbeeld dat die mens se goeie bedoelings nooit `n plaasvervanger vir gehoorsaamheid aan יהוה kan wees nie. Kan jy ander voorbeelde uit die Skrifte noem? Wat van die aanbidding van die goue kalf (Sh’mot 32:1-5)? Was Aharon se bedoeling dan nie opreg nie? Selfs Qayin en Hevel is ‘n voorbeeld (B’reisheet 4:1 tot 12). Het Qayin nie met goeie bedoelings gaan offer nie? Was dit doelbewuste rebellie van sy kant gewees? Selfs koning Dawid moes leer dat die verbondsark slegs volgens יהוה se voorskrifte terug gebring kon word (Divrei HaYamim Alef hoofstukke 3, 13 en 15). In die artikel “Goeie Bedoelings – Is dit Goed Genoeg?” (GoeieBedoelings) word hierdie voorbeelde meer volledig bespreek. Die les om te leer is dat יהוה, ons God en Vader, gehoorsaamheid vereis en nie goeie bedoelings nie!! Ongehoorsaamheid aan יהוה se onderrig en instruksies is vreemde vuur! There is only one way and that is יהוה’s way!

Bespreek of Bepeins 2

  1. Slegs rein diere was geskik vir offerhandes in die tabernakel en tempel. Die offer van enige onrein dier sou ‘n gruwel vir יהוה gewees het! Al ooit hieroor nagedink? Jou liggaam is die tempel van die Afgesonderde Gees en daarom is die voeding van jou liggaam met onrein voedsel, moontlik vleis, ook ‘n gruwel vir יהוה!
  2. Sal Yeshua, dié Gesalfde Een, by Sy wederkoms onrein diere eet? Sal enige mens dit waag om wat onrein is aan Yeshua as maaltyd te bedien?
  3. Almal sal saamstem dat יהוה se wette oor moord, diefstal, egbreek, ensovoorts nie verander het nie, hoekom sal Sy voedselvoorskrifte dan verander het? Of jy יהוה se voedselvoorskrifte eerbiedig of nie, sal afhang van wat jy glo, naamlik vry van die wet of vry (dit wil sê vrygespreek) onder die wet. Verwys Mattityahu 5:17.
  4. Wat van plantspesies wat geen sade bevat nie, byvoorbeeld pitlose (saadlose) druiwe? Mag ons fungi (swamme) soos sampioene eet? Volgens sommige mag ons nie, en tog is die spore van sampioene die ‘saad’, want dit bevat al die genetiese inligting vir voortplanting.
  5. Wat van genetiese gemodifiseerde rein diere, sowel as geneties gemodifiseerde saaddraende vrugte en groente? Is dit volgens Torah geskik as voedsel vir die mens?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: