Parashah 27: Tazria

Bepeins of Bespreek 1

  1. Indien jy nog die fisiese besnydenis verkondig as vereiste om deel van YHVH se koninkryk te wees en Pesag te gedenk, dan volg jy die Torah van Rabbynse Judaïsme en nie die Torah soos in die nuwe verbond deur Yeshua vervolmaak is nie! Dan is Rabbynse Judaïsme jou leermeester en nie Yeshua nie! Die vraag is dus: Wie is jou Rabbi? Hierdie vraag word bespreek in ‘n artikel “Wie is jou Rabbi?” wat hier afgelaai kan word.

Nota: Vir ‘n meer volledige studie oor die besnydenis word die lering van Gerrie Coetzee aanbeveel en is hier beskikbaar.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Is alle siekte weens sonde? Wat van geneties-oorerflike siektes, asook chemiese besoedeling van die lug, water en voedsel waaroor ons geen of weinig beheer het nie en wat op die lang duur sekere siektes kan veroorsaak soos kanker, longkwale, en dies meer? Wat van ‘n ongesonde lewenstyl wat siekte tot gevolg kan hê? Die vraag is dus of gehoorsaamheid aan Torah ‘n waarborg is wat ons vrywaar van siekte, hartseer en lyding? Vind ons die antwoord ondermeer in 2 Korinthiërs 12:7-10 ten opsigte van Sha’ul se doring in die vlees? Wat van hierdie wysheid van C.H. Spurgeon toe hy gesê het: “All our infirmities, whatever they are, are just opportunities for God to display His gracious work in us.”

Terug na moederblad

%d bloggers like this: