Parashah 28: M’tzora

Bepeins of Bespreek

  1. Was tsara’at nie dalk ‘n bedekte seën nie? Onthou: יהוה bestraf en tugtig elkeen wat Hy lief het, volgens dit wat ons lees in Hebreërs 12:6-7 en Openbaring 3:19. Wat is die doel van tugtiging? Hoor wat skryf John W. Ritenbaugh, ‘n leraar uit die Church-of-God groep:

Is God to blame because He exercises His authority, punishing to maintain order and to continue the advancement of His purpose in His creation? If God does not punish for sin, then righteousness loses all meaning.

  1. Hoe word ons onder die nuwe verbond gewaarsku en getugtig? Onthou: Die mens se wil is soewerein! Daarom kan God nie die mens se wil verander nie, maar kan wel omstandighede skep wat die mens se wil sal beïnvloed om te wil verander!
  2. Is sonde en aangeleerde gedrag die enigste moontlike rede (oorsaak) vir siekte? Wat van geneties-oorerflike siektes, asook chemiese besoedeling van die lug, water en voedsel waaroor ons geen of weinig beheer het en wat op die lang duur sekere siektes kan veroorsaak, soos kanker, longkwale, en dies meer? Kan ‘n Torahgehoorsame geloofswandel ons ook daarteen beskerm?
  3. Ons almal is bekend met wat dit is om aan die ontvang kant van kwaadspreek te wees en die impak daarvan op ons lewens. Dit isoleer die persoon van wie kwaad gespreek word en rig emosionele skade aan. Was dit nie ondermeer die bedoeling van tsara’at nie, naamlik om die een wat kwaad gespreek het buite die kamp in kwarantyn te isoleer (in ‘n geestelike vorm van lockdown te plaas) om te ‘voel’ hoe dit is om geïsoleer te wees en om oor sonde te besin?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: