Parashah 29: Acharei mot

Bepeins of Bespreek 1

  1. Ons elkeen moet onsself voortdurend afvra: Glo ek omdat dit die waarheid is of is dit vir my die waarheid omrede ek dit glo? Die gevaarligte moet ernstig begin flits wanneer dit die waarheid word omrede jy dit glo! Onthou: haSatan is ‘n meester om die leuen na waarheid te laat lyk!
  2. Iemand het gesê: It is better to be hurt by the truth than to be devastated by lies. Die leuen kan jou dood – fisies en geestelik – veroorsaak. Maar hoe kan die waarheid jou seermaak? Wat van die verwerping en vervolging deur geliefdes en vriende wat dikwels die gevolg is omrede jy die waarheid glo en doen? Onthou egter: ‘n Teken van geestelike volwassenheid is om ‘n stewige fondasie te lê met die klippe van kritiek en verwerping waarmee jy gegooi word!
  3. Skiet die Christendom, en selfs die Messiaanse Beweging, hulself nie in die voet nie deur veral sekere van die Apokriewe te verwerp? Die volgende feite kan egter nie ignoreer word nie: The Apocrypha” refers to two collections of ancient Jewish and Christian writings that have certain affinities with the various books of the Old Testament and New Testament but were not canonized by Christians as a whole: the Old Testament Apocrypha, which are still viewed as canonical by some Christians, and the New Testament Apocrypha, which are not. Meer inligting oor hierdie omstrede onderwerp kan gelees word by Apocrypha.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Rabbynse Judaïsme verwerp Yeshua as Toedekking vir elkeen wat vertroue het in Yeshua as die gekruisigde en opgestane Verlosser. Daarom het Torahgetroue Jode ‘n verlange om die tempel te herbou sodat hulle weer die offerandes volgens die Torah van Mosheh, en onder die gesag van ‘n Levitiese priesterorde, kan bring. So sal hulle dan ook die jaarlikse Yom Kippur gedenk volgens die voorskrif soos in hierdie week se Torahskriflesing uiteengesit word. Sal dit nie ‘n gruwel in יהוה se oë wees nie? Die bewys dat hulle na al die eeue steeds Yeshua verwerp?!
  2. Lees Yesha’yahu 58:1-11 en let op, veral in verse 5 tot 7, die vas (tsoom) wat יהוה van ons elkeen vereis. Is dit ook gelykstaande aan verootmoediging?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: