Parashah 32: Behar

Bepeins of Bespreek

  1. Onder die nuwe verbond moet ons die betekenis van beide die Shabbatjaar en die Jubeljaar daagliks toepas. Ons moet in die voetspore volg van ons Messias en ook die goeie boodskap aan die armes verkondig, en om die wat gebroke is van verstand, wil en emosie in die Karakter en Outoriteit van Yeshua te genees, en om die te bevry wat gevangenes is van bindinge en verslawings, en om die oë van geestelike blindes herstel aan te bied; om die wat depressief is te herstel met vergifnis enom ’n tydperk aan te kondig wat aanvaarbaar is vir יהוה. Is ons aktief betrokke by hierdie opdrag of is ons slegs toeskouers?
  2. Die Shabbatjaar en die Jubeljaar is ‘n verdere bevestiging van die belangrikheid van die verskillende Shabatte. Ons Torahskriflesing sluit dan af met die woorde in Vayiqra 26:2 waar God sê: “Julle moet My Shabbatte hou en My Afgesonderde Plek respekteer. Ek is יהוה.” Dit word gevolg in vers 3 met al die seëninge indien ons volgens יהוה se reëls loop en sy opdragte hou en doen! Die weeklikse Shabbat en die Shabbatte van die vasgestelde tye, asook die Shabbatjaar en die Jubeljaar is al יהוה se Shabbatte. Wat is die belofte van gehoorsaamheid aan die Sh’mitah en die Yovel (Gaan soek die antwoord in Vayiqra 25:18-22)? Geld dit ook vir die ander Shabbatte?
  3. Moet ons slegs die geestelike betekenis van die Sh’mitah en Yovel verstaan en toepas of is dit steeds letterlik van toepassing op die landbouer? Het die letterlike toepassing daarvan slegs betrekking op die land Yisra’el en sy inwoners of ook op diegene buite Yisra’el?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: