Parashah 33: B’chuqotai

Bepeins of Bespreek 1

  1. Is hierdie opdrag van Yeshua nog die fokus in die Messiaanse Beweging of is die fokus op die verkryging van kennis van ons Hebreeuse wortels deur aan die voete van Rabbynse wysgere te sit? Is hierdie versameling van kennis dalk ‘n blote intellektuele oefening sonder die uitleef van dissipelskap soos die nuwe verbond ons leer? Is ‘n gnostiese-gees besig om in die Messiaanse Beweging van mense besit te neem? In ‘n artikel: ‘BEWARE the Messi-Gnostic Spirit’ skryf Norman Willis die volgende: Those people possessed by this demon seem to have believed that so long as they know what Scripture says to do, they don’t actually have to do it. Verwysend na die vele klein groepies wat orals bymekaar kom skryf hy: In contrast to this, the Messi-Gnostic Torah is that all we need to do is to sit in a circle, read, and share insights. (https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-3/beware-the-messi-gnostic-spirit/)
  • Is daar waarheid in hierdie stellings?
  • Wat doen jy, of julle as ‘n groep, om volgens Yeshua se opdrag die goeie boodskap van die Koninkryk te verkondig?
  • Ons moet onsself weer opnuut vergewis van wat Yeshua se definisie is van studentevolgelinge! Lees ondermeer Luka 14:25-33, soos ons vroeër genoem het.
  1. Ons doel moet wees om in die voetspore van Yeshua te loop soos wat die gemeente van Handelinge dit gedoen het. Die volgende artikel in die verband word aanbeveel: Voetspore volgens die Gemeente van Handelinge.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Vertroue in Yeshua as dié Gesalfde Een, maar sonder om volgens God se reëls te loop en Sy opdragte te hou en dit te doen soos wat dit in Yeshua vervolmaak is, is ‘n ernstige misleiding! Vertroue in Yeshua het nie die Torah (die geskrewe wet) tot niet gemaak nie, maar dit wel bevestig (Romeine 3:31). Hoe bevestig dit die Torah? Is dit ondermeer omrede dit vir ons as gids bring tot by Yeshua sodat ons onskuldig verklaar kan word deur vertroue (Galatiërs 3:24-25)?

Bepeins of Bespreek 3

  1. By herhaling het die geskiedenis bewys dat die mens te midde van waarskuwings en duidelike gevaartekens onwillig is om effektief en regstellend op te tree. Eers wanneer die situasie versleg tot op die punt waar oorlewing ter sprake kom, sal die mens daadwerklike pogings aanwend om dit wat verkeerd is te wil regstel. Dit is gewoonlik dan te laat en die gevolge is gewoonlik rampspoedig. Ons leef in die tyd wat Sha’ul beskryf as ‘die einde van die wêreld het by ons aangekom’ en daarom vermaan hy ons elkeen soos volg: “Van nou af, elkeen wat dink dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie” (1 Korinthiërs 10:12). Die tyd vir “regstellende aksie” is nou!! Die vraag is egter wat moet God meer doen om almal te waarsku van Sy naderende oordeel? Wat moet jy en ek doen? Gaan vind uit by Yirmeyahu 6:10 en Yechezq’el 3:17-21.

Addisionele teksgedeeltes:

Mense wat nie die Koninkryk sal beërf nie: Mattityahu 7:21-23

Afgesonderdheid: 1 Kefa 1:13-16

Dissipelskap: Luka 14:25-33

Yeshua se uitnodiging: Mattityahu 11:28-30; Romeine 10:4-10

Terug na moederblad

%d bloggers like this: