Parashah 36: B’ha’alotcha

Bepeins of Bespreek 1

  1. Hoe meer kennis ons van יהוה se woord het, hoe groter word ons aanspreeklikheid ten opsigte van wat ons daarmee maak. Onthou: Dit is יהוה se woord (boodskap) wat Yeshua vir ons geleer het en elkeen wat dit verwerp, sal daarvolgens veroordeel word. Lees Yochanan 12:48, asook Yochanan 3:16 saam met vers 36. Ons almal het waarskynlik as kind Yochanan 3:16 geleer en wat dit beteken, maar hoekom is vers 36 nooit as aansluitend by vers 16 beskou nie?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Hoekom is die kruis die simbool van die Christendom? Onthou: Vir die eerste 300 jaar na Yeshua se folterdood is daar geen bewys dat die kruis as simbool gebruik was nie. Die gewildheid van die kruis as Christensimbool het veral toegeneem weens Konstantyn se invloed. Verwys ondermeer The Cross and it Many Meanings, asook Cross. Ons kan dus die vraag vra: Moet die goue lampstaander nie eerder die simbool wees van die volgelinge van Yeshua nie? Hierdie vraag moet ook beantwoord word op grond van die feit dat ons as gelowiges in Yeshua die geestelike Yisra’el is, asook in die lig daarvan dat die embleem van Yisra’el die menorah (goue lampstaander) is met twee olyftakke aan weerskante. Hierdie embleem is gekies op grond van Yesha’yahu 60:3 en Z’charyah 4:3.

Bepeins of Bespreek 3

  1. Lees Luka 10:2. Ons lewe in die tydperk tussen die vervulling van die eerste vier vasgestelde tye van יהוה en die laaste drie wat nog vervul sal word en wat oor minder as vier maande van nou sal begin met Yom Teruah – ‘n sinnebeeld van die wederkoms. Hierdie tydperk staan ook bekend as die insameling van die oes! Volgens profesie en wêreldgebeure het die einde van dae by ons aangekom soos Sha’ul dit beskryf in 1 Korinthiërs 10:11. Bevat Yeshua se woorde in Luka 10:2 ‘n dringendheid soos wat die landbouer sy arbeiders sal aanmoedig om die oes in te samel voor dit op die landery vernietig word? Is die priesters moontlik ook die arbeiders?

Bepeins of Bespreek 4

  1. Volgens Vayiqra 9:15-23 moes Yisra’el in ‘n voortdurende staat van gereedheid wees. Daar was by hulle altyd die onsekerheid oor wanneer hulle tyd op ‘n bepaalde plek (kampterrein) verby sal wees. Is dit nie ook sprekend van die onsekerheid waarin ons lewe nie? Hou ons daarvan om uit ons gemaksone geneem te word? Wil ons nie dikwels eerder net bly waar ons is nie, terwyl Vader-God wil hê ons moet aan beweeg? Is ons nie geneig om vas te hou aan die verlede en hede nie?
  2. Onthou: Wat Vader-God vir ons beplan is altyd baie groter en meer lonend as ons eie begeertes en drome! Lees Yesha’yahu 55:8-9.
  3. Ons wat die getuienis van Yeshua het en Torahgehoorsaam is, het ook ‘n wolk van getuies rondom ons! Lees Hebreërs 12:1-2, vir die van julle wat dit nog nie ken nie. Wat of wie is hierdie getuies veral in die lig van wat Sha’ul vir ons skryf in 1 Korinthiërs 9:24-27? Is dit die (ongelowige) “toeskouers” wat kyk hoe, en kyk of, ons die geloofswedloop sal voltooi? Lees gerus ook wat Sha’ul skryf in 2 Korinthiërs 3:2-3.

Terug na moederblad

%d bloggers like this: