Parashah 38: Qorach

Bepeins of Bespreek 1

  1. Een van die leuens wat die Christendom verkondig is dat goeie bedoelings ‘n plaasvervanger is vir gehoorsaamheid. Is dit waar? Bepeins of bespreek dit in die lig van die artikel “Goeie Bedoelings – Is die Goed Genoeg?” wat by hierdie skakel afgelaai kan word: GoeieBedoelings. Die artikel “Volg jy nog steeds die Kerkgepeupel?” word ook in die verband aanbeveel en is beskikbaar by: Kerkgepeupel. Laasgenoemde lering is ook as oudio beskikbaar by:
NaamOpsies om te luister (Die skakel “Luister” het ook die opsie om dit af te laai)
Kerkgepeupel Deel 1LuisterKerk 1PotgooiSpotify
Kerkgepeupel Deel 2LuisterKerk 2PotgooiSpotify
  1. Die siele-oes is groot, en volgens profesie en wêreldgebeure, is die tyd min om die oes in te bring voor dit op die landerye tot niet sal gaan. Is daar ‘n dringendheid by jou om ‘n arbeider te wees wat bereid is om te help om die oes van siele in te bring? Kom ons luister weer biddend en aandagtig na die woorde van Yeshua soos vir ons opgeteken is in Mattityahu 9:37-38 en Luka 10:2-12.
  2. Elkeen van die 250 volgelinge (owerstes; leiers) van Korag was bereid om sy vuurpan met reukwerk voor die aangesig van יהוה te bring (B’midbar 16:16-19). Elke owerste was dus oortuig dat hy die een sou wees wat יהוה sou kies! Het elkeen van hulle hul eie geregtigheid (onpartydige opregtheid) opgerig? Was hulle hoogmoedig? Het hulle gevoel hulle word verontreg? Is ons nie ook dikwels geneig om onsself te regverdig en om ook dikwels verontreg te voel nie? Het Korag en sy bende aan ‘n “slagoffer mentaliteit” gely. Die volgende kort video in die verband word aanbeveel: The Victim Mentality by hierdie skakel: https://www.youtube.com/watch?v=Wn0UMnC-OtM
  3. Let ook op die invloed wat hierdie 250 owerstes reeds op die volk gehad het, want die volgende dag het die volk teen Mosheh en Aharon gemurmureer en gesê: “Julle het die volk van יהוה dood gemaak!” (B’midbar 16:41). Daarop het ‘n plaag onder die volk uitgebreek en dié dag het veertienduisend-sewehonderd gesterf voor Aharon versoening vir die volk kon doen (B’midbar 16:46-49). Derhalwe waarsku die skrywer(s) van die brief aan die Hebreërs ons teen ‘n wortel van bitterheid wat baie kan besoedel (Hebreërs 12:15)! Hoe maklik kan ons ook in hierdie slagyster trap?
  4. Kan rebellie teen יהוה geestelike dood veroorsaak? Onthou dat Korag en die owerstes, asook diegene wat deel was van die rebellie van Korag, was almal gered deur die bloed van die lam wat hulle aan die deurkosyne van hulle huise in Mitzrayim gesmeer het. Kan ons hierdie ook vandag van toepassing maak op die wat glo dat hulle gered is deur die bloed van die Lam van יהוה, maar hulle rebelleer teen יהוה se Torah soos in Yeshua vervolmaak is, asook teen Sy gesagstruktuur van die Malki-Tzedek van die nuwe verbond? Is יהוה se onverdiende guns in Yeshua so groot dat enige vorm van rebellie soortgelyk aan die van Korag oorgesien sal word? Lees B’midbar 16:21-29 en vergelyk dit met Openbaring 18:4 – Is dit dieselfde opdrag aan ons soos in die geval van die rebellie van Korag en die 250 owerstes? Lees ook 2 Korinthiërs 6:17 – ook hier lees ons: “raak nie aan wat onrein is nie”. Loop ons nie gevaar om ook geoordeel te word nie indien ons met ongehoorsaamheid en rebellie ‘flankeer’, alhoewel ons nie direk betrokke is, of deel daaraan het nie?
  5. In die lig van wat bespreek is, is die vraag: Is Rabbynse Judaïsme skuldig aan rebellie teen יהוה, en indien wel hoekom? Lees ondermeer Luka 10:16 en 20:17, asook Yochanan 12:48.

Bepeins of Bespreek 2

  1. Jy wat hierdie lees het waarskynlik reeds tot die besef gekom dat die kerk, die plek wat veronderstel is om jou geestelik te leer, meer leuens vertel as die spreekwoordelike visserman en die grootte van sy vis? Kan jy en ek dit bekostig om hieroor stil te bly en sodoende ons taak as bewaker en bewaarder van die gemeente te versuim? Die artikel “Leuens wat die Kerk My Geleer het” word sterk aanbeveel en is beskikbaar by hierdie skakel: LeuensKerkMyGeleerHersien. Hierdie artikel is ‘n nuttige hulpmiddel om die basuin te blaas en ander te waarsku!
  2. Volgens oorlewering het die bevelvoerder van die tempelwagte in die nag met ‘n fakkel rondgegaan om te kyk of elke wag wakker op sy pos is. Sou hy ‘n wag vind wat slaap het hy die wag se klere aan die brand gesteek. Is dit waarna Yeshua verwys het toe Hy gesê het? “Let op, Ek kom soos ’n dief. Seën vir hom wat waaksaam is en sy klere beskerm sodat hy nie miskien kaal rondloop en hulle sy skaamte sien nie” (Openbaring 16:15). Vergelyk dit ook met die gelykenis van die waaksame dienskneg in Luka 12:35-48. Is jy ‘n bewaker en bewaarder van die tempel waarin die Afgesonderde Gees woon?

Terug na moederblad

%d bloggers like this: