Parashah 39: Chuqat

Bepeins of Bespreek 1

  1. Gehoorsaamheid aan Torah is lewe en ongehoorsaamheid is dood! Sonde is om יהוה se Torah te oortree (volgens 1 Yochanan 3:4) en die loon van die sonde is die dood (volgens Romeine 6:23). Elkeen wat moedswillig sondig is dus onrein omrede hy of sy met die dood in kontak is. Hoe maklik is dit om te glo dat jy rein is, terwyl jy in werklikheid onrein is?
  2. Met die beplande derde tempel, wat waarskynlik binnekort gebou sal word, sal al die offerandes, asook die voorbereiding van die reinigingswater, tesame met die Levitiese priesterorde heringestel word. Is diegene wat bely dat Yeshua dié Gesalfde van God is, maar wat met verwagting uitsien na die derde tempel om deelname daaraan te hê, skuldig aan rebellie soortgelyk as die van Qorach en sy bende? Is dit ook rebellie van kwaadspreek teen יהוה?
  3. Volgens Rabbynse Judaïsme sal die geboorte van ‘n vlekkelose rooi verskalf in Yisra’el ‘n teken wees van die naderende koms van hulle verwagte Messias. Die vraag is egter watter Messias? Die ware Gesalfde Een of die vals gesalfde een (die Antichris)? Gaan Rabbynse Judaïsme die ware Gesalfde Een herken en erken, of gaan die geskiedenis herhaal word toe die meeste van die Joodse leiers Yeshua nie met Sy eerste koms herken het nie?

Bepeins of Bespreek 2

  1. Hoekom het God vir Mosheh gesê om ‘n koper slang te maak? Volgens Rabbynse wysgere was dit omrede die slang die eerste was om kwaad te spreek teen יהוה-God. First Fruits of Zion, in hulle notas van Chuqat, som dit soos volg op: When we show ingratitude toward God and complain about His ways, we are speaking the serpent’s native tongue. His venom is already poisoning our hearts. Dit is dus belangrik om te onthou dat ons woorde skeppingskrag het en daarom moet ons moet ook onthou wat Shlomo hiervan gesê het in Mishlei 18:21! Ons sal ook rekenskap moet gee van elke waardelose (ydele) woord (vergelyk Mattityahu 12:36).
  2. Is daar dinge uit jou verlede wat jou terughou en verhinder dat jy dit leef waarvoor Vader-God jou geroep het. Dikwels is ons verlede nie ons toedoen nie, maar wel ‘n skande om mee saam te leef! Yiftag kon dat verwerping, bitterheid en minderwaardigheid hom verhinder het om ‘n dapper held te wees, maar hy het sy verlede oorwin. Onthou: Jy kan in die verlede lewe, maar daar is geen toekoms daar nie!! Onthou ook: Indien jou verlede roep, moenie antwoord nie, want jou verlede het niks nuuts om vir jou te vertel nie! Elke dag is ‘n nuwe begin saam met יהוה jou God en deur die onverdiende guns in Yeshua!
  3. Is die volgende Skrifgedeeltes waar in jou lewe: Filippense 4:13; Romeine 8:37; Openbaring 12:11; Kolossense 2:12; Efesiërs 2:6? Indien nie, is die vraag: Hoekom nie?!
  4. Soms is dit baie moeilik om te onderskei tussen jou broeder (naaste) en jou vyand. Hoe kan ons hierdie onderskeid tref? Is die antwoord nie moontlik te vinde nie in die woorde van Yeshua in Mattityahu 12:50? Is iemand wat nie die wil van יהוה doen nie dan nie ook ‘n vyand van God nie? Ons weet dat vriendskap met die wêreld is vyandskap teen יהוה (Ya’aqov 4:4)

Terug na moederblad

%d bloggers like this: